Posts Tagged With: actress

Ấn tượng Kim Sun-ah và Scent of a woman

Thật sự là viết cái gì đây? Tình yêu viết mãi cũng chán, cảm xúc viết hoài cũng nhàm. Nhưng không viết không đành vì muốn hết mình khi còn có thể hết mình. Ca ngợi tình yêu thì không thích vì vốn dĩ mình có tin tình yêu tình iếc mãi mãi gì đâu mà ca ngợi được. Nhưng mà trong Scent of a woman tôi tin vào mong ước người ta muốn và chấp nhận những thứ mình đang có, tôi tin vào mong muốn sống hết mình cho hiện tại mà phim hướng đến. Chẳng thể sống hết mình suốt đời được, nhưng sống hết mình sáu tháng thì được, và lâu lâu lại có sáu tháng như thế thì rất thú vị.

Continue reading

Advertisements
Categories: Korean dramas | Tags: , | 12 Comments

Blog at WordPress.com.