Posts Tagged With: adventure

13 Assassins (2011): Thời tàn và cuộc trỗi dậy của lý tưởng

Cuối thời Mạc Phủ, Lãnh chúa Naritsugu-anh trai của Mạc Chúa cậy thế luôn lấy giết người làm trò tiêu khiển đã khiến cho người người uất hận. Vì thế đại nhân Doi mới nhờ cậy vào vào samurai lão làng Shinzaemon Shimada ám sát hắn. Shinzaemon tập hợp các samurai “ngứa” nghề, do sống trong thời bình, lại với nhau để thực hiện cuộc hành thích tay lãnh chúa vô nhân tính, cách thức khả thi nhất đối với luật lệ thời Mạc Phủ.
Continue reading

Advertisements
Categories: Japanese movies | Tags: , , | 4 Comments

Blog at WordPress.com.